Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Wia uitkering

Ik wil graag de hoogte van de uikering van de wia laten controleren

Indien u een besluit (=schriftelijke beslissing) van het UWV hebt ontvangen met betrekking tot uw WIA-uitkering kunt u daar doorgaans binnen zes weken bezwaar tegen maken. Die bezwaarmogelijkheid is ook altijd in het besluit vermeld. Het bezwaar kan ook gaan over de hoogte van de uitkering indien u van mening bent dat die te laag zou zijn.
Sociaal advocaten kunnen u daarbij veelal op prodeo basis bijstaan (mits u voldoet aan de voorwaarden voor prodeo).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag