Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Welke trainingen kan mijn werkgever mij verplicht stellen?

Geachte mevrouw, heer,

Ik werk al bijna 10 jaar bij hetzelfde bedrijf en sinds twee jaar worden er een aantal cursussen verplicht gesteld aan alle werknemers.
Het betreft de training BHV, dus i.p.v. deze vrijwillig te kunnen volgen, worden alle 68 werknemers verplicht gesteld deze te volgen. Dit jaar is daar de training Effectie Communiceren bijgekomen, een training waarbij de communicatiestijl van mensen wordt vastgesteld. M.b.t. de BHV verplichting heb ik er problemen mee omdat ik dit zeer onhygiënisch vindt om o.a. andere mensen te moeten aanraken om reanimeren etc. Verder bestaat er volgens mij geen verplichting voor een bedrijf dat alle werknemers BHV geschoold zijn. De andere training heeft ook geen betrekking op mijn functie en op die van de andere werknemers, maar vloeit voort uit het feit dat onze directeur dit interessant vindt.
Mijn vraag is dan ook; mag ik deze trainingen weigeren?

Uw reactie zie ik graag tegemoet.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet

Vaker hoor ik dat mensen wel willen leren en de mogelijkheid van hun werkgever niet krijgen.

Effectief communiceren is breder dan deze cursus alleen te koppelen aan een bepaalde functie en eisen. Door het juist wel te volgen kan een werkgever andere doelstellingen voor ogen hebben. Denk hierbij aan o.a. aan; het zou kunnen bijdragen de onderlinge contacten met anderen binnen en buiten het bedrijf elkaar te verbeteren.

Zelfs voor thuis/privé kan er baat bij zijn, zeker als de werkgever aanleiding ziet bij bijvoorbeeld ziekteverzuim/spanningen naar werk meenemen. In veel CAO's staan bovendien trainingen en opleidingen opgenomen.

Als de sfeer aanleiding toe geeft kan hij je daartoe dus wel verplichten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag