Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Welke stappen moet ik zetten om een gedeelte van mijn ouderlijk gezag terug te krijgen?

Door een wijziging in de Jeugdwet heb ik een aantal jaren geleden een beëindigde maatregel getekend.
Ik wil graag weten wat mijn mogelijkheden zijn en wat ik daarvoor moet doen om mijn gezag of gedeeltelijk gezag terug te krijgen.

Geachte heer, mevrouw,

De rechtbank, kan op grond van artikel 1:277 BW, die ouder wiens gezag is beëindigd op zijn verzoek in het gezag herstellen indien:
a. herstel in het gezag in het belang van de minderjarige is, en
b. de ouder duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen.
Mocht het gezag aan de andere ouder zijn opgedragen dan zal de rechtbank de ouder wiens gezag was beëindigd (u) , niet met het gezag belasten, tenzij de omstandigheden na het nemen van de beschikking waarbij het gezag aan de andere ouder werd opgedragen, zijn gewijzigd of bij het nemen van de beschikking van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.
Dit betreft geen eenvoudige procedure waarbij er echt een wijziging moet hebben plaatsgevonden nadat de beslissing door de rechter is genomen. Mocht u hierover graag even willen overleggen dan kunt u rechtsreeks contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag