Stel vraag

Wonen & Buren

Particulier


Welke persoonsgegevens ben ik verplicht af te geven?

Mijn zoon van 23 jaar heeft een kamer geaccepteerd in Rotterdam, waar hij inmiddels ook is ingetrokken. Hij verhuisde binnen Rotterdam, waar hij een andere kamer had. Nu heeft hij het concept contract ontvangen, waarin staat dat zijn ouders borg moeten staan, anders gaat het niet door. Ondanks dat hij een goede baan heeft, alleen geen vast contract. Het is niet duidelijk, maar het lijkt dat we niet alleen borg moeten staan voor de huur, maar ook voor eventuele schade. Hieraan is geen maximumbedrag gekoppeld. Dit lijkt mij niet te kloppen, waarbij ik het gevoel krijg een blanco cheque te onderteken. Tevens vraagt de verhuurder onze persoonlijke gegevens. Naast de gebruikelijke gegevens zoals naam, adres, leeftijd, willen ze ook weten: werkgever, bankrekeningnummer en BSN-nummer, met een copy van het paspoort. Dit lijkt mij fraudegevoelig om al deze informatie te verstrekken. Graag hoor ik van u, wat ik wel en niet moet verstrekken.
Daarnaast komt nog dat mijn zoon zich niet mag inschrijven bij de gemeente op het betreffende adres, daar de ruimte die hij huurt een kantoorbestemming heeft (de helft van de bewoners in het pand huurt zo'n kantoorruimte). Hij moet zich dan weer inschrijven op mijn adres in een andere gemeente. Volgens de verhuurder is dit legaal, maar ik heb daar mijn twijfels bij.

Beste,

Een en ander is een troebele situatie. Temeer, al hetgeen gevraagd wordt door de verhuurder. Het betreft hier een bewoning met risico volle afdracht, een kamer huren zonder inschrijving. In den regel draagt de borgsteller op voor alle huurschulden en eventuele schade aan het pand/kamer. Dit met forse bedragen als borg en huurbetaling, alsmede, administratie kosten. Desgewenst, wil ik het huurcontract voor u nakijken om u nader te voorzien van informatie. U mag mij dan ook direct benaderen.

Bij deze.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag