Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Welk recht bij opname wettelijke vakantie uren 2021?

Al geruime tijd tracht ik op mijn werk een weekje vakantie op te nemen bij het bedrijf waar ik werkzaam ben.
De situatie is als volgt:
Begin dit jaar kreeg ik van onze afdeling personeelszaken het bericht dat ik nog ruim 100 uren aan wettelijke vakantie uren uit 2021 dien op te nemen voor 1 juli.
Indien dit niet gebeurt, vervallen deze uren.
In die tussentijd heb ik getracht met de leiding van mijn afdeling een regeling te treffen om deze vakantie uren op te kunnen nemen.
Niet alleen omdat ik deze uren niet wil verliezen, maar ook omdat ik van mening ben dat ik er recht op heb.
De laatste vakantie die ik kon opnemen dateert van maart 2021.
Vanwege groot personeelstekort kon er verder in dat jaar geen vakantie meer worden toegestaan.
Ik heb begrip voor deze situatie en heb me loyaal opgesteld naar het bedrijf.
Echter konden andere mensen binnen de organisatie wel op gezette tijden hun vakantie opnemen.

Echter krijg ik nul op rekest, het is vanwege personeelstekort niet mogelijk om vakantie op te nemen.
Ik kreeg te horen 'dat ik er maar eerder aan moest denken dat ik nog zo veel vakantie moet opnemen, en dat ik mijn probleem nu niet dat van het bedrijf moet maken'.
In de wandelgangen hoor ik wel dat andere mensen binnen het bedrijf wel vakantie kunnen opnemen...
Dit kwam wel rauw op mijn dak gezien de loyaliteit die ik de laatste tijd heb laten blijken.
Tevens heb ik in de tussentijd wel een aantal aanvragen voor vakantie ingediend, maar deze werden steeds afgekeurd.
Men geeft nu aan dat ik deze uren ook kan laten uitbetalen, maar ik wil na ruim een jaar er ook eens tussenuit.
Ondanks dat ik de problematiek van het personeelstekort in eender welke sector ken, lijkt me dit toch geen reden om steeds vakantie te blijven weigeren?

En daarmee kom ik gelijk aan mijn vraag toe: kan ik mijn werkgever op basis van enige wetgeving daaromtrent dwingen alsnog mijn bovenwettelijke vakantie uren op te nemen?
Ik weet namelijk wel dat men recht heeft op 5 weken vakantie per jaar, die heb ik in 2021 aantoonbaar niet eens kunnen opnemen.
Enkel dat ene weekje in maart wat ik eerder heb aangehaald...

Het is verstandig hierover in gesprek te gaan met n arbeidsrechtadvocaat. Deze zal u vermoedelijk verder kunnen helpen en uw werkgever voor u evt aan kunnen schrijven. U heeft recht op uw vakantiedagen. In bepaalde situaties kan inderdaad worden bepaald dat u deze tijdelijk niet op kunt nemen maar dat kan natuurlijk niet voortdurend zo zijn. Mogelijk kunnen deze dagen ook aan u worden uitbetaald. Desgewenst kunt u contact met ons opnemen. Binnen ons kantoor werkt ook iemand die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag