Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wegens ziekte heeft mijn partner een iva uitkering, echter is ze nu al twee jaar ziek en verbetering en terugkeer in de werkende maatschappij valt niet te verwachten. Dus heeft haar werkgever ontslag voor haar aangevraagd. Tijdens haar ziekte is zij door een reorganisatie van functie en werklocatie veranderd, ze heeft het werk behorende tot haar nieuwe functie nooit uitgevoerd en is nooit daadwerkelijk op deze werkplek geweest maar in haar ontslagaanvraag staat wel deze functie en werklocatie genoemd als zijnde de plek waar ze het laatst werkzaam is geweest. Echter zit er bij de ontslagaanvraag ook een iva verklaring van de arbeidsdeskundige en hierin wordt de oude funtie en werkplek genoemd. Kan dit voor problemen gaan zorgen bij de aanvraag van het ontslag en wat vullen wij zelf als functie en werklocatie in op het verweerformulier wat wij terug dienen te sturen naar het UWV?

Indien uw partner een zogenaamde IVA-uitkering heeft, dan is de de periode van twee jaar loondoorbetaling al verstreken en zou werkgever ook geen verplichtingen meer hebben in het kader van (al dan niet verlengde) loondoorbetaling. Er wordt feitelijk niet gewerkt.

Bij een ontslagaanvraag dient werkgever 1) de ongeschiktheid voor de functie aannemelijk te maken, 2) aannemelijk te maken dat binnen een half jaar geen herstel zal optreden en 3) aannemelijk te maken dat het niet mogelijk is om uw partner binnen een half jaar, al dan niet middels scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen het bedrijf.

Als er nog nooit in de functie gewerkt is, zal het lastig worden om punt 1) aannemelijk te maken, waarop uw partner dan ook een beroep zou kunnen doen. Dat geldt ook ten aanzien van punt 3), althans ik leest niet dat werkgever dat aannemelijk gemaakt zou hebben.

Als aan tenminste een van de drie voorwaarden niet wordt voldaan, zou uw partner UWV Werkbedrijf kunnen verzoeken het verzoek om een vergunning af te wijzen. De voorwaarden gelden namelijk cumulatief.

Mocht uw partner het op te maken verweer nog eens aan mij voor willen houden, schroom dan niet om mij rechtstreeks te benaderen. Succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag