Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wat zijn mijn rechten als mijn werkgever minder uren wilt uitbetalen dan op mijn loonstrook staan?

Sinds februari ben ik van baan gewisseld. Bij mijn oude werkgever had ik nog verlofdagen over die ik van hun niet moest opnemen maar die ze zouden uitbetalen. Ik heb nu mijn laatste loonstrook ontvangen en een eindafrekening van HR. Volgens mijn laatste loonstrook had ik van 2020 nog 65 verlofuren tegoed en heb ik in 2021 nog 21 uur opgebouwd, totaal dus 86 verlofuren. In januari heb ik nog 45 uur opgenomen dus zou ik nog 41 uur uitbetaald moeten krijgen. Volgens de eindafrekening van mijn oude werkgever had ik van 2020 maar 36 verlofuren tegoed dus willen zij mij maar 12 uur uitbetalen. Aan de telefoon werd mij verteld dat ze niet naar de loonstrook kijken en mij zullen uitbetalen wat volgens hun eigen berekening klopt.

Is het saldo verlofuren wat op de loonstrook staat bindend voor hen of kunnen zij inderdaad zoals ze zeggen mij uitbetalen wat zij volgens een excel berekening uitgerekend hebben?

U hebt recht op vergoeding van het aantal nog openstaande dagen (mits de vergoeding hiervan niet is verjaard; de verjaringstermijn is 5 jaar). Als u kunt aantonen en zo nodig bewijzen dat u recht had op meer dagen/uren, dan kunt u daar zogezegd werk van maken. Desnoods via de kantonrechter als uw ex-werkgever niet wil meewerken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag