Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wat schrijf je in een brief aan de buren dat je een uitbouw van 3 meter wil realiseren op de erfgrens?

Er wordt bij ons een uitbouw geplaatst en weet dat de buurvrouw akkoord gaat, maar wil het liever op papier hebben en laten ondertekenen. Kan niet goed op een goede tekst komen. Is er een voorbeeldbrief?

Allereerst maakt u onderscheid tussen wat de gemeente toestaat en wat is vereist in het burenrecht. Dan spreken we over een situatie dat uw buurvrouw geen aanspraak maakt op een vordering op grond van onrechtmatige daad in het burenrecht. Denk aan onrechtmatige dag en zonlichtontneming en wellicht geluidoverlast als er in de uitbouw bijvoorbeeld muziek wordt gemaakt/ beoefend. Neemt u contact met mij op als u alles wil regelen in een vaststellingsovereenkomst plus kettingbeding (verplichte overname nieuwe eigenaren).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag