Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wat moet ik terugbetalen voor mijn opleiding bij ontslag?

Ik wil ontslag nemen bij mijn huidige werkgever. In mijn contract staat dat dat betekent dat ik in het eerste jaar na behalen van mijn opleiding 75% moet terugbetalen. Ik heb in totaal 3 jaar over de opleiding gedaan wat neerkomt op €8100. De opleiding kostte namelijk €3600 per jaar. Dit is naar mijn mening wel heel erg veel en ik vraag me dus af of dit ook wel klopt. Graag zou ik hier meer duidelijkheid over willen voor ik de volgende stap zet.

Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe de bepaling precies verwoord is (betaald u alleen studiekosten terug, of ook loonkosten van tijdens de opleiding?). Een studiekostenbeding moet wel redelijk zijn en kloppen. Daarnaast moet deze aan een aantal regels voldoen omdat een studiekostenbeding belastend is voor de werknemer. Wanneer heeft u de opleiding afgerond?

Het is niet altijd voldoende dat het in een contract aangegeven staat. U moet meestal ook vooraf concreet (ook op de risico's) gewezen zijn. De werkgever moet bewijzen dat het beding aan de voorwaarden voldoet en dat u daarmee akkoord bent gegaan.

Indien de studiekosten niet kloppen dan heeft u daar mogelijk een punt (als dat aan te tonen is).

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen als u nog vragen heeft of als u juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik ben 01/01/2019 begonnen met de opleiding en heb deze december vorig jaar afgerond. De kosten voor deze opleiding die normaal 1,5 jaar duurt, zijn €3600 per jaar. Ik ga er van uit dat ik alleen de studiekosten terug moet betalen, dus geen loonkosten. Verder heb ik gelezen dat de studiekosten verrekend worden met de eindafrekening waarbij het wettelijk minimumloon moet overblijven. Aangezien ik nu €2900 bruto per maand verdien betekent dit dat het terug te betalen bedrag beperkt blijft? Ik heb bij de eindafrekening naar mijn weten alleen te maken met salaris en opgebouwd vakantiegeld (verlofuren even buiten beschouwing gelaten).


Een studiekostenbeding moet heel duidelijk zijn. Ook moet bepaald zijn hoe lang de werkgever voordeel heeft van de opleiding. Onduidelijkheid komt meestal voor de werkgever. De terugbetaling mag niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten (die moeten dus bekend zijn).

Bij verrekening moet het minimumloon minimaal overblijven. Dan kan nog wel een vordering overblijven die de werkgever op u wil verhalen (restant studiekosten).

Als het om grote bedragen gaat kan het noodzakelijk zijn dat de bedragen op voorhand bekend waren. Zo besliste de rechtbank Limburg dat de studiekosten niet terugbetaald hoefden worden omdat de financiële lasten vooraf niet concreet bekend waren voor de werknemer.
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:413).

Als u niet concreet wist wat u terug zou moeten betalen is het beding mogelijk ongeldig.

Veel zal afhangen van de exacte bewoordingen van het beding en wat u verteld is/bekend was.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag