Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wat moet ik doen als de buren niet meewerken met het metselwerk van een uitbouw?

We zijn bezig met een vergunningsvrije uitbouw. Ik heb een week voor de uitbouw de buren benaderd die 2 jaar wonen en heb besproken dat onze schutting niet op de grens, maar meer op ons grens staat. We willen het ook niet terug. De bedoeling was om de schutting als muur grens aan te houden, maar ze zijn er niet mee eens. Ze gaf dat we door kadaster moeten laten inmeten en dan kan het allemaal terug. Ik heb de bal bij haar terug gelegd en gaf aan dat zij het in haar handen moet nemen, omdat ik geen tijd heb en zij dat heel graag wilt, maar denk er ook aan dat er dan kosten verbonden zijn en er in zo een korte tijd misschien niet haalbaar is, want over een week gaat het beginnen. We blijven op ons grens en gaan niet op of over de grens, van mij hoeft het niet. Ik heb ook aangegeven dat de 2 schuttingen los gemaakt moet worden voor het heijen en dat de aannemers daarvoor in je tuin moet. Ze wou niet dat het hek weg moest. Een week later weer hetzelfde besproken en samen met de aannemer haar de situatie uitgelegd en laten zien hoe het zal worden. Ze wou niet met de aannemer praten en gaf aan dat de poort alleen na meeting los mag. We hebben gezegd dat het werk kan beginnen en de meting achteraf kan komen, blijkt dat wij fout zitten dan breken wij alles af en anders draai jij voor de kosten. Ze weigerde om de kosten van de kadaster te delen en was nog steeds niet mee eens. Er was niet meer met haar te praten, we hebben aangegeven dat de schutting noodzakelijk weg moet, anders kunnen we niet Heijen Zij heeft de dag van heijen de aannemers uit haar tuin geduwd en een hele grote ruzie is ontstaan, omdat ze de schutting vast hield om het niet kunnen loshalen. Het liep echt uit de hand, dat er een gevecht is ontstaan, de politie is er bij gekomen en gepraat. Ondanks dat we van de politie het werk mochten doorzetten deden zij moeilijk, we mochten de tegels niet aanraken om het recht te zetten, ook voor de terugplaatsing van de schutting mochten we niet in hun tuin. Ik heb haar een brief geschreven en nogmaals de situatie uitgelegd en akkoord gevraagd voor de muurgrens. Ik wou dit persoonlijk aan haar geven, maar ze weigerde om te praten en heb het in de brievenbus gedaan. Ze is er niet op terug gekomen. Door verjaring heb ze al een deel van mijn tuin geërfd en nu omdat ze niet meewerkt verlies ik nu 10 cm tuin in de 3,5 m uitbouw, mijn binnenmuur wordt hierdoor 10 cm dikker. Nu ben ik bang dat ze de metselaar ook niet zal toelaten voor het werk. Wat moet ik doen in zo'n situatie. We hebben in de 2 jaar dat ze hier woont nooit problemen gehad ze is een gesloten persoon.

vervelende situatie. U buurvrouw lijkt boos te zijn om iets anders en nu u te frustreren al staat u in uw recht. Misschien kan alsnog dat eerst worden uitgepraat. U kunt een historisch overzicht aanvragen bij het Kadaster dat kost euro 15. U kunt u beroepen op het ladderrecht dat betekent dat u gebruik mag maken van andermans grond om werk uit te voeren.U kunt haar ook zeggen dat ook al heeft ze bepaalde rechten, het inroepen ervan onrechtmatig kan zijn of misbruik van recht .

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag