Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Wat betekent een motie van wantrouwen jegens het schoolbestuur, uitgesproken door de MR?

Bij mijn kinderen op school zijn de afgelopen jaren de nodige directiewisselingen geweest. Afgelopen november is de zoveelste schoolleiding opgestapt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er diverse gesprekken geweest en is er een extern onderzoek gestart. De school wordt momenteel geleid door een interim schoolleiding. Onlangs hebben we als ouders gevraagd naar de stand van zaken betreffende het onderzoek. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en zou een dezer dagen besproken worden door de stichtingsdirecteur met de MR van de school. Nu is er door de MR een motie van wantrouwen ingediend. Mijn vraag is: wat houdt dit in? Er wordt volgens de MR onvoldoende openheid van zaken gegeven door de stichtingsdirectie en er worden afspraken niet nagekomen. Is dit een machtsmiddel waarmee de MR informatie af kan dwingen of zijn er andere stappen nodig?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag