Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Wat behelst in een zogenaamd "derdenbeding" (zorgconvenant) een (studie)bijdrage?

In zorgconvenant hebben mijn ex en ik het volgende opgenomen:

"De partijen verplichten zich aan een meerderjarig kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de 25-jarige leeftijd bereikt. Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van partijen is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.”

Ex vraagt om doorzetting van huidige alimentatie; ik weet niet wat concreet "een (studie)bijdrage" behelst en wat ik zou moeten betalen. Kunt u daar helderheid in verschaffen? (Kind woont bij moeder, wordt binnenkort 21, studeert aan HBO en heeft bijbaantje(s)).

Het gaat in dit geval om een bijdrage in de kosten van scholing maar als het kind zelfstandig woont drukt dat de behoefte naar boven, inkomsten door bijbaantjes drukt de behoefte naar beneden. U kunt samen een overzicht maken van de inkomsten en lasten om te bepalen wat het kind tekort komt. Ik geef u een link met daarin een link naar duo https://www.nibud.nl/consumenten/studiekosten-bijdragen-als-ouder/

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag