Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wat bedoelt de werkgever met relatie/concurrentie bedingen?

Er is in het contract een relatie en concurrentiebeding opgenomen. Deze zijn door schrijfwijze redelijk onbegrijpbaar. Er is een wrevelige werksfeer ontstaan en nu lijkt het overstappen naar een andere werkgever in dezelfde branche logisch maar onmogelijk. Kunt u helpen met ontwarren van de teksten?

Een relatie/concurrentiebeding moet altijd schriftelijk overeengekomen worden en is vaak zo duidelijk en concreet mogelijk geschreven omdat bij eventuele onduidelijkheid meestal in het voordeel van de werknemer wordt besloten.

Ook mag een dergelijk beding niet in alle contracten worden opgenomen (in beginsel niet in tijdelijke contracten), tenzij er een specifieke reden is. Bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. Het concurrentiebeding mag niet verder gaan dan noodzakelijk is, of het helemaal onmogelijk maken om nog werk te kunnen vinden.

Veel zal af hangen van de omstandigheden van het geval. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen om te kijken of ik u kan helpen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag