Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Wanneer twee van elkaar officieel gescheiden personen, beide ouders de ouderlijke macht hebben, maar de moeder de opvoeding en zorg op zich neemt, vader maar eens in de vijf weken contact zoekt met het kind. Mag moeder in haar eentje beslissen naar welke school het kind gaat?
Moet vader daarin toestemmen, wanneer er van school gewisseld gaat worden?

Als beide ouders in het gezagsregister zijn opgenomen, mag geen der ouders de andere ouder passeren in de schoolkeuze.

Beoordeel dit antwoord:

Als vader evenals moeder het gezag heeft, zal ook hij zijn toestemming moeten geven voor een wisseling van school. Indien vader die toestemming weigert, zal er een gerechtelijke procedure moeten worden opgestart bij de rechtbank waarin alsdan aan de rechtbank gevraagd zal worden de toestemming van vader te vervangen door die van de rechtbank. Het opstarten van een dergelijke procedure dient door een advocaat te gebeuren. Ik hoop voor u dat het zo ver niet hoeft te komen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag