Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wanneer er een mondelinge overeenkomst is over de aankoop van een pand. Waarbij een derde de aankoop zou moeten financieren maar hier niet mee op de hoogte is en ook het pand niet heeft gezien.

Conclusie de verkoop gaat niet door en er is geen enkele overeenkomst getekend. Kan de verkopende partij dan kosten verhalen voor het bezichtigen en diverse andere zaken.

In de brief wordt gesproken over onzorgvuldig handelen en een mondelinge overeenstemming. Deze mondelinge overeenstemming is er alleen ook nooit geweest met degene die zou moeten financieren.

Er bestaat een kans dat de koper die afhaakt een vergoeding moet betalen maar dat is sterk afhankelijk van alle feiten en omstanigheden van het geval. De verplichting tot schadevergoeding kan zelfs ontstaan als er nog geen overeenkomst gesloten is maar de onderhandelingen al wel zo ver gevorderd zijn dat partijen er van uit mochten gaan dat er een overeenkomst tot stand zou komen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag