Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Voor de periode van heden ror en met 30 juli 2013 wordt dus ook van de medewerkers een bijdrage gevraagd.Deze bijdrage bedraagd 10% van ieders contracturen. Ter compensatie hiervoor zal10 % van de ondernemingswinst van het jaar 2013 uitgekeerd worden aan de medewerkers.Over het jaar 2014 zal dat 5 % zijn.

Wil je hieronder aankruisen hoe jij jouw 10 % wilt bijdragen:
-extra werk
-salaris inleveren
-gedeeltelijk extra werkenen gedeeltelijk salaris inleveren..

Kan dit gevraagd worden door een bedrijf??

Hoopsnel op antwoord. Voor 26 juli moeten wij antwoord geven..

Met vriendelijke groet,

Een bedrijf mag dit niet eisen van een medewerker. Wel mag ze vragen of de medewerker vrijwillig hieraan medewerking wil verlenen. U mag dus vrijwillig een keuze maken uit de drie alternatieven. Dus wilt hieraan niet meewerken dan kunt u daartoe niet gedwongen worden. Uiteraard vervalt dan ook het aanbod om een winstuitkering van 10 % te ontvangen dus dat ontvangt u uiteraard niet.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u wel voor het snelle reageren.In november loopt mijn contract ook af en ze kunnen me nu nog niet zeggen of ik een vast contract krijg! Dus nu zit ik met de vraag: is het verstandig om er mee akkoord te gaan.
10% van mijn loon vind ik erg veel! En er is ook geen garantie dat er in 2013 winst wordt gemaakt.. Allemaal vragen waar ze geen antwoord op kunnen geven..


U loopt natuurlijk de kans dat er geen vast contract wordt verstrekt zeker als het zo slecht gaat. Als u vanaf november geen contract meer heeft dan krijgt u dus ook geen winstuitkering ingen 2013 en 2014. Als u akkoord gaat met de loonsverlaging dan bestaat zelfs de kans dat u een lagere ww uitkering krijgt door het lagere loon. Anderzijds zal het u niet in dank worden genomen als u niet akkoord gaat dus misschien zet u daarmee de kans op een vaste baan wel op het spel. Dit is dus een lastige keuze die u zelf moet maken want juridisch kunt u voor beide opties kiezen

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u wel. Ik heb volgende week eerst een gesprek over mijn contract en dan zal ik een beslissing nemen.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag