Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Verzet tegen uitspraak bestuursrechter

Ik heb een uitspraak van de Bestuursrechter op basis van een vereenvoudigde behandeling. Ik kan in verzet. Mogelijk heb ik meer tijd nodig en wil ik een "proforma verzetschrift ter behoud van rechten" indienen met daarbij het verzoek om mij een redelijke termijn te gunnen om het verzet verder te kunnen onderbouwen.

Kan dit?

Het is belangrijk binnen de termijn een verzetschrift in te dienen.

De onderstaande gegevens zijn van belang:
naam en adres, dagtekening, omschrijving uitspraak, gronden verzet, afschrift uitspraak, ondertekening.
Geef ook aan dat u gehoord wenst te worden (anders loopt u het gevaar niet opgeroepen te worden).

Verzet gaat in eerste instantie alleen om de beoordeling of de zaak versneld afgedaan mocht worden (onbevoegdheid bestuursrechter, niet-ontvankelijkheid beroep, ongegrondheid beroep, gegrondheid beroep). U kunt in het verzetschrift al aangeven dat het beroep ten onrechte versneld is afgedaan en kort uw redenen aangeven. Dan voldoet het verzet aan de vereisten en kunt u het later nog verder onderbouwen. U kunt daarnaast om een extra termijn vragen om de gronden aan te vullen.

De rechter kan op zitting besluiten om de zaak volledig te behandelen.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag