Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Vanaf welke leeftijd mag je als minderjarige een relatie hebben met een meerderjarige? En op welke wetsartikelen/regelgevingen is dat gebaseerd?

Zijn er verder nog beperkingen mogelijk/juridisch toegestaan wanneer er een voogd vanuit bureau jeugdzorg in het spel is, of mag de voogd het contact tussen beiden niet (of niet zomaar) beperken? Wat is hier juridisch wel en niet in toegestaan?

Indien de voogd het contact tussen beiden personen die al enige tijd een relatie hebben (minderjarig met meerderjarig), nog steeds blijft beperken en niet bereid is om hierover te praten zodat de omgangsregeling versoepelt kan worden... wat is er dan juridisch mogelijk zodat de omgangsregeling wel versoepelt kan worden?

Alvast bedankt voor uw antwoorden!! :)

Ik ga er van uit dat u in uw vraag doelt op seksuele relaties.

U kunt het strafrechtelijke antwoord vinden in de artikelen 244 en 245 van het Wetboek van Strafrecht. Als u nog geen zestien jaar bent, is de meerderjarige strafbaar.

Het civielrechtelijke antwoord is dat als u wel zestien jaar bent, maar nog geen 18 jaar, uw voogd voor u verantwoordelijk is. Hij of zij ka, net zo als ouders dat kunnen, ongewenste contacten verbieden of beperken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het gaat om een relatie tussen een 15 minderjarige en 21 meerderjarige, zonder seks omdat natuurlijk strafbaar zou zijn. Waar kan ik terugvinden dat dit wel legaal is, ofwel op welke wetsartikelen/regels kan ik mij beroepen zodat de relatie wel mogelijk zou moeten kunnen zijn?

Van beide kanten verloopt alles zonder dwang of dat soort dingen en van beide kanten zijn de ouders op de hoogte, kennen elkaar en vinden de relatie goed. Alleen de voogd denkt het contact in de relatie te kunnen beperken tot slechts 1x in de week elkaar zien, en is niet bereid om hierover te praten zodat dit (de omgangsregeling) (na inmiddels zo'n 7 maanden relatie) enigszins versoepelt kan worden. Wat is hier nog verder juridisch in mogelijk vanuit onze kant zodat de omgangsregeling daadwerkelijk kan worden versoepelt? En wat zegt de wet/zeggen vastgestelde regels hierover zodat wij ons daar op kunnen beroepen?

Bedankt voor uw antwoorden! ;)


Het gezag van ouders en van een voogd volgt uit art. 1:245 BW. Een voogd is verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige, daaruit volgt dat de voogd de minderjarige in zijn handelen mag en ook kan beperken.

een voogd kan uit de voogdij worden ontzet, maar daarvoor is meer nodig dan een verschil van mening. Als u het niet eens bent met uw voogd en u komt er samen niet uit, kunt u proberen om een onafhankelijke derde in te schakelen.

ik adviseer u om contact op te nemen met een kinderrechtswinkel, misschien kan deze bemiddelen: http://www.kinderrechtswinkel.nl/

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag