Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Valt samenwonen onder onderhuur?

Ik huur samen met een vriendin een woning, maar zij gaat per 1 maart de woning verlaten. Daarom wil ik graag een contractwijziging aanvragen waarbij ik als enige huurder op het contract blijf staan. (Qua inkomenseisen is dat haalbaar.)
Nu vroeg ik mij echter af of het dan nog is toegestaan om een tweede persoon (in dit geval mijn partner die later dit jaar bij mij in zou willen trekken) te laten inschrijven op mijn adres. In het contract staat dat onderhuur niet is toegestaan, maar valt samenwonen daar ook onder?

In het contract staat het volgende:
Huurder is - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder - niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan, daaronder begrepen het verhuren van kamers, het verlenen van pension, het (tijdelijk) in gebruik geven (zoals via AirBnB of een daarmee vergelijkbare organisatie) of het doen van afstand van huur.

Als er geen afspraken zijn gemaakt m.b.t. inschrijven van andere personen op het adres dan geldt in beginsel dat gebruik door derden (bv uw vriend) niet toegestaan is zonder toestemming van de verhuurder. Bij samenwonen wordt al snel aangenomen dat dit het gebruik door derden betreft. Ik raad u aan vooraf af te stemmen met de verhuurder.

Beoordeel dit antwoord:

het is raadzaam contact met je verhoorder op te nemen en toestemming te vragen. besprek met je verhuurder dat je het contract op jouw naam wilt. staat het contract met meet af aan op twee namen? en besprek het samen wonen. mocht je bemiddeling nodig hebben dan help ik graag en kun je contact opnemen.
met vriendelijke groet

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag