Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Vader weigert afgifte kopie paspoort kinderen?

Mijn ex-man heeft de paspoorten van mijn kinderen (zoon 12 en 17)
Ik heb kopiëren nodig, maar ex-man wil niet meewerken. Wat kan ik doen?
Kan ik zelf kopieën opvragen bij de gemeente? Ik heb vorig jaar wel toestemming gegeven aan mijn ex-man zodat hij de paspoorten kon aanvragen voor mijn kinderen, maar ik krijg geen kopieën van hem toegestuurd en als ik hem vraag geeft hij niet thuis.

Goedemiddag,

er is wat meer informatie nodig, heeft u echt de kopieën nodig en niet de paspoorten zelf? Waarvoor heeft u ze nodig? Waarom weigert uw ex om mee te werken?

Als het om een reis gaat of een inschrijving in een school kan er via een procedure vervangende toestemming worden aangevraagd bij de rechter, als de rechter vervangende toestemming geeft is toestemming van vader niet meer nodig voor de reis / inschrijving.

Als u ouder bent met gezag lijkt er geen reden te zijn waarom u geen kopie van de paspoorten in bezit zou mogen hebben. Afhankelijk van het antwoord op bovenstaande vragen zou wellicht een brief van een advocaat aan vader al voldoende kunnen zijn om vader te motiveren (een kopie van) de paspoorten af te geven.

Met vriendelijke groet,
Jolien

Beoordeel dit antwoord:

Indien uw ex-man weigert om de kopieën aan u te verstrekken, kunt u een advocaat inschakelen om een brief te laten sturen waarin hij wordt gesommeerd om de kopieën te verstrekken. De advocaat kan uw ex-man wijzen op zijn wettelijke verplichting om de kopieën aan u te verstrekken als ouder van de kinderen.

Houd er wel rekening mee dat u als ouder niet automatisch het recht heeft om kopieën van de paspoorten van uw kinderen te ontvangen, tenzij u daarvoor een goede reden heeft. Als uw ex-man bijvoorbeeld van mening is dat de verstrekking van de kopieën aan u de veiligheid van uw kinderen in gevaar brengt, kan het zijn dat hij hier niet aan mee wil werken. In dat geval kunt u proberen om via een rechterlijke procedure alsnog de kopieën te verkrijgen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag