Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Tijdens mijn huwelijk zijn mijn ouders overleden mijn moeders is na het overlijden van mijn vader hertrouwd en woon nog in de woning hier voor ontvang wij een jaarlijkse vergoeding voor het vrucht gebruik door stiefvader. De woning wordt binnenkort verkocht en krijgen wij de uitgestelde erfenis van het huis uitgekeerd mijn vraag heeft mijn ex recht op de helft hier van zoals zij zegt dat het ga om uitgesteld vermogen dat tijdens ons huwelijk ontstond in het echtscheidingsconvenant is hier niets over afgesproken

Er moet wel wat worden uitgezocht. Was u met uw ex in gemeenschap van goederen getrouwd? Zo ja dan is het uitgangspunt dat tijdens het huwelijk openvallende aanspraken op erfenissen ook gemeenschappelijk worden. Maar er is een in de praktijk belangrijke uitzondering: Als de erflater (uw vader, uw moeder) een testament had en daarin had bepaald dat hetgeen u erft uw privé-vermogen blijft, dan heeft uw ex geen aanspraak.
Dus u moet uitzoeken of u in gemeenschap van goederen was getrouwd èn of er een testament bestaat met daarin een privé-clausule

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag