Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Tijdelijk contract eerder opzeggen zonder opzegtermijn

Ten eerste pardon voor foutjes, Nederlands is niet mijn moedertaal ;).

Mijn probleem:

Ik zit in een tijdelijk contract van een jaar en wil nu, na 8 maanden graag ontslag nemen omdat ik een ander betere offerte heb gekregen en ik mijn huidige werkgever gewoon niet leuk vind.

Nu heb ik net gelezen, dat je dat met een tijdelijk contract alleen kan doen, als dit vooraf in de contract werd vastgelegd. Ik dacht eigenlijk dat in NL altijd een tijdelijk contract de opzegtermijn een maand is...

In mijn arbeidsovereenkomst staat: " Opzegbeding: Werknemer en Werkgever kunnen (na de eventuele proeftijd) de overeenkomst door opzegging beƫindigen met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de CAO"

CAO:

Er staat onder arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt van rechtswege - voor werknemer voor een bepaalde tijdsduur in dienst: op de laatste dag van het tijdvak.

Opzegging een maand van tevoren werd alleen voor contracten voor onbepaalde tijd genoemd.

Helaas kan ik het juridisch loket niet bereiken omdat ik tijdelijk in het Buitenland ben en dus vraag ik de reddit experts.

Mijn vraag: Hoe kan ik uit deze contract vluchten? Het lijkt alsof ik mijn werkgever om toestemming voor ontslag moet vragen.

De wet zegt inderdaad ook dat een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen opgezegd kan worden als dat in de overeenkomst is afgesproken.
In dit geval wordt verwezen naar de CAO die het ook niet mogelijk maakt contracten voor bepaalde tijd op te zeggen.

Dat houdt in dat u op basis van de wet de overeenkomst niet eenzijdig kunt opzeggen. Dit zou alleen kunnen indien de werkgever in een aantal gevallen verwijtbaar handelt (gewichtige redenen).

Wel kan een arbeidsovereenkomst altijd met wederzijds goedvinden worden opgezegd. Uiteindelijk heeft een werkgever vaak ook geen baat bij iemand die niet meer bij het bedrijf wil werken. U zou in gesprek met de werkgever de situatie kunnen overleggen en kijken of u samen tot een oplossing kunnen komen.

U kunt desgewenst vrijblijvend contact met mij opnemen als u juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:

In de overeenkomst staat een opzegbeding. Wanneer er in de CAO niets geregeld is, dan is de opzegtermijn, conform de wet, 01 maand. U kunt dus tussentijds opzeggen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag