Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Stadsbank eist dat ik meer alimentatie ga betalen

Mijn ex partner heeft een hele tijd gelden schulden gemaakt buiten medeweten van mij om, echter doordat wij getrouwd waren was ik ook aansprakelijk. Ik heb een minnelijk schuldsaneringstraject goed doorlopen en het is afgesloten. Mijn ex partner zit echter nu sinds een jaar in een wettelijk schuldtraject. Met mijn ex partner heb ik overlegd hoe en wat ik voor de kinderen voor mijn rekening neem, sport, kleding, brillen enz. Nu wil echter de stadsbank dat ik conform de tremanorm mijn ex partner ga betalen (alimentatie) , zodat er meer geld voor haar schuldaflossing is, mag dit, want nu ben ik in een verkapte vorm wederom verantwoordelijk voor de schulden terwijl mijn traject al een jaar geleden naar tevredenheid was afgesloten


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag