Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Splitsing woning en bestemmingsplan

Wij hebben een woning die bestemmingsplan technisch niet gesplitst is met de aangebouwde buurman . Echter het zijn al sinds 1976 2 woningen met 2 aparte huisnummers . Ook worden alle gemeentelijke belastingen apart betaald . Hetzelfde is ook voor gas, water en elektrisch. geldt hiervoor een verjaring?? Meen te lezen dat dit 25 jaar is ???

Nee verjaring kan niet plaats vinden in het recht dat de situatie beheerst van gemeentewege. Wel kan er sprake zijn van gedogen en op een gegeven moment dient het de rechtszekerheid als de papieren situatie wordt aangepast naar de werkelijke, echter lijkt de gemeente dat al toe te passen. Ik kunt een verzoek indienen voor een eigen huisnummer.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag