Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Sinds 1,5 werk in in een restaurant/hotel waar ik de hotelkamers en algemene ruimtes schoonmaak. Ik heb een mondeling contract, en op mijn loonspecificatie staat, 0,00 uren per week. Ik werk zo'n 12 dagen per maand, en ook betaald de werkgever mij alleen de gewerkte uren (vaak minder dan 3 uur per keer) uit. Hij wil geen schriftelijk contract maken, en ook geen 3 uur per keer uitbetalen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Als een werkgever de juiste intenties heeft wil hij zelf ook een schriftelijk contract. Je zou je kunnen afvragen of deze werkgever te goeder trouw is.

Het beste is om alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Als de werkgever dit weigert moet je je afvragen of je daar wil werken. Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat mocht er iets verkeerd gaan dan is het veel moeilijker om de werkgever te houden aan zijn afspraken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank je wel voor de reactie.
Maar is de werkgever niet verplicht om volgens de CAO Horeca te handelen? Hier staat duidelijk in dat een schriftelijk contract moet.
Moet ik hem een aangetekende brief sturen waarin ik hier om vraag? Ik kan namelijk door de loonspecificaties en Loon-stortingen aantonen dat ik hier al langer dan werk. Het probleem is dat ik bang ben dat hij mij op straat zet. En dat kan ik even niet gebruiken. Kan ik eisen dat hij mij 3 uur per keer uitbetaald?


Wellicht dat in de horeca cao deze verplichting staat. In ieder geval is uw werkgever volgens artikel 7:655 BW verplicht om een aantal gegevens van u (zoals datum indiensttreding, duur van de overeenkomst, etc) op schrift te verstrekken aan u.

Uw werkgever weigert dit te geven aan u, dus u kunt hem hier zeker op aanspreken.

Beoordeel dit antwoord:

Uw werkgever mag u niet ontslaan om de reden dat u een schriftelijke overeenkomst wil van hem. In die zin heeft u het recht aan uw kant, maar hoe dat zich in de praktijk uitwijst kunt u zelf het beste inschatten.

Succes!

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank je wel...ik schat dan in dat hij mij aan de kant zet. Op de loonspecificatie staat wanneer ik in dienst ben getreden, alleen de duur van het contract staat hier niet op. Dan nog even over die 3 uur; is hij deze verplicht uit te betalen, bij een 0-uren contract? Ik werk soms dus maar 3 dagen in totaal: 6 uur per week. Alvast hartstikke bedankt, Mevrouw Van den Eijnden voor jouw tijd en moeite!


Bij een o-uren contract is de werkgever alleen verplicht om het aantal daadwerkelijk gewerkte uren uitte betalen.

Beoordeel dit antwoord:

De CAO horeca stelt een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht.
met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank jullie wel; hier lees ik dus wat anders vandaar;
http://www.loonwijzer.nl/home/arbeidsvoorwaarden/flexwerk
2. Arbeidscontract zonder urengarantie (nul-urencontract)
Je moet gaan werken als je werkgever je oproept. Je werkgever hoeft alleen de uren die je werkt aan je uit te betalen, maar als je een contract van maximaal 15 uur in de week hebt zonder vaste werktijden, dan moet je minimaal drie uur per oproep krijgen uitbetaald. Er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat je minimaal werkt. Na verloop van tijd moet je werkgever je loon voor een aantal uren doorbetalen. Dit is na een half jaar, maar de cao kan daar uitzonderingen op maken. Vraag dus altijd de cao-tekst als de werkgever na een half jaar door wil gaan met een nul-urencontract. Hoeveel uren je dan doorbetaald moet krijgen, ligt aan het aantal uren dat je de drie maanden daarvoor gemiddeld werkte.

Dat maakt het zo verwarrend. Nogmaals bedankt!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag