Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Senioriteitslijst klopt niet. Hoe kan ik bij mijn werkgever aantonen dat mijn datum van indiensttreding niet correct is?

Mijn werkgever hanteert een senioriteitslijst in de orde van mogelijk ontslag waarbij er gekeken wordt naar de indiensttredingsdatum. Nu is het zo dat mijn werk begon voorafgaand met een introductiecursus die aanving op 24 januari. Hierbij hebben wij een cursus vergoeding ontvangen. Onze indiensttredingsdatum is gezet op 06-11-2011 maar de cursus is verplicht gesteld voorafgaand aan deze datum, wij konden in deze tussenliggende tijd ook geen ander werk doen. Klopt het dat de indiensttredingsdatum naar 24-1-2011 veranderd moet worden en zo ja hoe kan ik dit aantonen?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag