Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Schuldbekentenis relevant?

Voor het huwelijk heb ik een bedrag van 27.000,00 euro aanbetaald op aankoop van een huis voor mijn zoon en vriendin. Anders kregen ze de hypotheek niet rond. De vriendin heeft een schuldbekentenis getekend bij de notaris dat ze als het mis ging 13.500,00 euro terug zou betalen. Ze zijn twee jaar daarna getrouwd in gemeenschap van goederen en hun advocaat zegt dat ze mij die centen niet terug hoeven te betalen. Maar ik vind als je toch een schuldbekentenis tekent bij een notaris,
dan heeft dit toch niks te maken met hoe een huwelijk is? Dan zou een bank ook nooit de centen terug krijgen. Ik vind het een beetje raar, graag hier een gedegen antwoord hierop.

De juridische vraag is o.a. waar is hier precies sprake van? Het volgende komt in me op o.b.v. de informatie.

De schuldbekentenis staat. Maar aan de evt. terugbetaling is een voorwaarde (mis gaan) verbonden. Daarmee is er sprake van een soort voorwaardelijke terugbetalingsverplichting.

- Dan zou het kunnen zijn dat de voorwaarde niet meer geldig is. Immers zijn ze getrouwd na twee jaar en is het niet "mis gegaan".
- Een overeenkomst/voorwaarde moet voldoende "bepaald" zijn. Dat houdt in dat een voorwaarde niet te vaag mag zijn.
Wat als het over 10 jaar "mis gaat" doordat uw zoon besluit de relatie te verbreken? Is het dan redelijk dat de vriendin nog moet betalen? Wat is er destijds bedoeld met "mis gaan"?

In dit geval lijkt het dus te gaan om aan de ene kant een schuld(bekentenis) met aan de andere kant een voorwaarde voor terugbetaling.
Vergelijking: Hypotheek die opeisbaar wordt als er een hennepkwekerij in de woning is. Zolang dat niet gebeurd is er niets aan de hand.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag