Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Recht op vaste uren?

Ik werk al 13 jaar bij dezelfde werkgever. Ik werk gemiddeld 24 vaste uren per week. Op mijn salarisstrook staat arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met oproep overeenkomst. Mijn werkgever heeft nooit een aanbod gedaan voor vaste uren.
Heb ik recht op vaste uren? Mijn werkgever zegt van niet. Wat moet ik doen?

U werkt al behoorlijk lang bij dezelfde werkgever. Is dat al die tijd op oproep geweest?

Sowieso kunt u in dergelijke gevallen een verzoek doen om de omvang van uw arbeidsduur aan te passen naar het gemiddelde van de afgelopen tijd. Via onderstaande link kunt u daar meer informatie over vinden (ook over de procedure en de vereisten).
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-meer-of-minder-uren-werken

Maar daarnaast is het de vraag hoe het nu precies zit met uw arbeidsovereenkomst.

Tegenwoordig is het in zijn algemeenheid namelijk zo dat een werkgever bij een oproepovereenkomst verplicht is na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen die is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden (art. 7:628a BW). Gedurende de tijd dat de werkgever dat niet doet kan het zelfs zo zijn dat u automatisch recht heeft op een vergoeding die is gebaseerd. Van dit artikel mag niet worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Echter zou ik meer informatie nodig hebben voordat ik iets specifiekers over uw situatie zou kunnen zeggen. Ook is het dan belangrijk te weten wat er precies in uw contract staat en hoe een en ander de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via mijn profiel of via mail@uygulvandam.nl

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag