Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Per direct ontslag of ziekmelden?

Ik heb gisteren mijn ontslag ingediend omdat de werkdruk te hoog ligt en de uren die ik maar teveel zijn. Nu weet ik dat ik een opzegtermijn heb van 1 maand die ingaat op de 1ste van de volgende maand.1 juni zou dus mijn opzegtermijn ingaan. Maar ik zit op dit moment al tegen overspannen aan en het lukt mij echt niet meer om door te gaan. Ik wil daarom vragen of het beter is om mijzelf ziek te melden tot mijn opzegtermijn erop zit, of per direct ontslag te nemen en vanaf morgen niet meer te gaan werken. Ik moet een van de twee opties kiezen van mijn ouders, die vinden namelijk dat ik niet keer kan en mag gaan werken bij dit bedrijf.

Heeft u al ondubbelzinnig opgezegd? In het geval dat u zich na de opzegging ziek meldt, verliest u uw aanspraak op een eventuele WW-uitkering of Ziektewet uitkering nu het UWV dit als een benadelingshandeling ziet. Door zelf op te zeggen (tijdens ziekte) bent u verwijtbaar werkloos. Wellicht kunt u met uw werkgever in gesprek over het opnemen van vakantiedagen zodat u feitelijk tot aan het einde van het dienstverband niet meer werkt. Mocht u bijstand wensen in de communicatie met uw werkgever om tot een beƫindiging van het dienstverband te komen dan kunt u daarover contact opnemen. Alsdan kan met u gekeken worden naar de mogelijkheden nu dit mede afhankelijk is van uw dienstverband etc.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag