Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Op 27 april zijn we getrouwd, vooraf hebben we de dag een aantal keren goed doorgesproken met een medewerker van onze trouwlokatie, hij heeft veel mooie dingen belooft waar we achteraf toch 10 zware punten hebben die heel erg tegen vielen en niet naar onze afspraken zijn gehandeld. vooraf hebben we 2300eu betaald nu moeten we nog 2800eu gaan betalen. we hebben onze klachten bij ze neergelegd en nu komen ze terug met een brief waarin ze op alle 10 de punten hun gemeende excuses geven en toegeven dat ze fout zaten en willen het goed maken met een high tea voor 4 personen in hun restaurant. Wij vinden dat ze wat aan het financiele plaatje moeten sleutelen. Kunnen wij zeggen dat we ipv de €2800 nog maar €1500,- willen betalen?

Uw trouwlocatie is in juridische termen kennelijk tekort geschoten in de nakoming van de gemaakte afspraken (art. 6:74 BW). U heeft dan aanspraak op vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade. Als die schade niet concreet is vast te stellen (zoals bij u blijkbaar het geval is) dient die te worden begroot (art. 6:97 BW). Juist bij het begroten van de geleden schade wringt hier blijkbaar de schoen. Overigens blijkt uit vaste rechtspraak dat smartengeld in dit soort situaties meestal maar in hele beperkte mate (maximaal enkele honderden euro's) wordt toegewezen.

Ik kan mij voorstellen dat het aanbieden van high tea onvoldoende aan uw gevoelens van ongenoegen tegemoet komt. U kunt eerst proberen in minnelijk overleg ergens in het midden uit te komen. In het uiterste geval gaat u over tot betaling van een gedeelte van de openstaande rekening en wacht u af of de trouwlocatie het aandurft voor het restant op een incasso aan te sturen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag