Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


onze schuldsanering is beeindigd met een schone lei . Nu hebben we nog wel even de vrijwillige budgetbeheer die we aan houden maar nu wil zij onze kinderbijslag niet over maken een klein gedeelte maar , kan dit ?

Gezien uw verhaal ga ik er volledigheidshalve vanuit dat de WSNP geheel is afgewikkeld. U heeft daarnaast gekozen voor vrijwillig budgetbeheer. Het doel daarvan is om schulden te voorkomen of te beheersen zodat deze niet groter worden. U geeft een volmacht aan de budgetbeheerder af, zodat deze namens en ten behoeve van u betalingen kan verrichten. Meestal moeten bij budgetbeheer al uw inkomsten binnenkomen om onder meer de vaste lasten en het huishoudgeld te kunnen betalen.

Kinderbijslag wordt in beginsel aangemerkt als inkomen en zal daarom worden beheerd door de budgetbeheerder. Kinderbijslag is namelijk bedoeld als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van het kind. De kinderbijslag mag daarom worden aangewend voor de kosten voor onder meer inwoning, kleding, maar ook voor het betalen van een afrekening van een energiebedrijf.
Bij de start van het budgetbeheer dient dit met u te worden besproken en wordt tevens bepaald welk deel van het bedrag wordt ingehouden en welk deel aan u wordt uitgekeerd of u zelf mag houden. Deze afspraken worden neergelegd in een budgetplan.

Het antwoord op uw vraag hangt daarom af van de afspraken die u met de budgetbeheerder heeft gemaakt en hetgeen hierover is vastgelegd in een budgetplan. Ik adviseer u om na te gaan wat concreet is afgesproken omtrent de kinderbijslag en om in gesprek te gaan met de budgetbeheerder. Meestal kunt u het gehele bedrag aan kinderbijslag ontvangen als u kunt aangeven waarvoor u het wil gebruiken en naderhand de bonnetjes inlevert.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag