Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Onze inmiddels verwijderd boom heeft uitlopers in de tuin van onze buren, in hoeverre zijn we verantwoordelijk hiervoor en voor het eventueel verwijderen van deze uitlopers ?

In de wet staat dat de buren de wortels zelf mogen verwijderen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik sluit me in het geheel aan bij meester van Binsbergen. 'Degene op wiens erf wortels van een ander erf doorschieten, mag deze voor zover ze doorgeschoten zijn weghakken en zich toeëigenen.' (art. 5:44 lid 2 Burgerlijk Wetboek). De buren zijn dus gerechtigd de wortels te verwijderen, maar niet per se verplicht. Is daarmee uw vraag beantwoord? Als uw buren u vragen de wortels te verwijderen uit hun tuin en u weigert dat, kan dat onder omstandigheden een onrechtmatige daad zijn. Dat is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de problemen die de ingroeiende wortels hebben veroorzaakt in het perceel van een ander. Het niet-repareren kan dus in strijd zijn met, wat juristen zo mooi zeggen, 'de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt' (zie Hof Leeuwarden 7 maart 2007 ECLI:NL:GHLEE:2007:BA0206).

Kortom, de buren mogen de wortels weghalen. U kunt dat onder omstandigheden moeten, indien de buren door de wortels problemen ervaren. Is uw vraag hiermee beantwoord?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor Uw antwoord.

De wortels zorgden er bij de buren voor dat de tegels enigszins omhoog kwamen, dit hebben wij hersteld, alle boomwortels verwijderd en de tegels weer terug gelegd, de tegels liggen niet helemaal vlak maar dat heb je als ze er al jaren liggen, de buren vinden de oplossing niet voldoende


Het omhoog komen van tegels lijkt mij inderdaad een probleem. U geeft aan dat u vervolgens de wortels op verzoek van uw buren zelf heeft verwijderd en dat u de tegels heeft teruggelegd. Daarbij zouden de tegels niet meer vlak liggen. De vraag is welke zorgvuldigheid u heeft moeten betrachten bij het terugleggen van de tegels.

Zoals u merkt is dat een subjectieve vraag, waarbij het in een procedure nog maar afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. In elk geval dient u de tuin van de buren min of meer in dezelfde staat achter te laten als u deze gevonden heeft, min de wortels. Als de tegels scheef lagen door de wortels lijkt mij dat het redelijk is de tegels recht terug te plaatsen, zoals deze lagen vóór het doorgroeien van de wortels. U moet de tuin, na verwijdering van de wortels, in dezelfde staat (min de wortels) achterlaten.

Uw buren geven aan dat de tegels die u heeft verplaatst scheef liggen. Wellicht kunt u (om ervan af te zijn) nog eenmaal proberen de tegels die u voor verwijdering van de wortels heeft verplaatst vlak te leggen.

Succes! Ik hoop dat u eruit zult komen met uw buren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag