Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Ontslag met wederzijds goedvinden, ontslagvergoeding

In 1997 loonconvenant afgesloten met nieuwe werkgever. In aug 2021 ga ik uit dienst. Nu is het waarschijnlijk dat ik na mijn promotie bij deze werkgever en de daaraan gerelateerde loonsverhoging het extra loon agv het convenant is vervallen. Ze dachten waarschijnlijk hij heeft nu toch weer zijn oude loon door de promotie. Klopt deze redenatie van de werkgever. Zo niet kan ik dan alsnog actie ondernemen om de niet extra uitbetaalde salaris over al die jaren via de ontslagvergoeding alsnog uit te laten betalen

Indien u voornemens bent om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan is idd het moment om ook een afspraak te maken over eventuele achterstallige loonaanspraken. Vanwege het finale kwijtingsbeding zouden die, indien niet goed overeengekomen, anders onverhoopt kunnen vervallen. Laat u overigens vooraf juridisch adviseren voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent. Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar voor loonaanspraken. Vergeet u niet voorzover nodig de verjaring op de juiste wijze te stuiten. Vanaf dat moment zal een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag