Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Onlangs is mij gezegd door mijn huidige werkgever, dat hij een aanzeggingsbrief aangetekend heeft op gestuurd waarbij wordt medegedeeld dat mijn huidige zes (6) maanden contract niet verder wordt verlengd.

Ik heb deze brief nooit aangetekend of op enige manier ontvangen.

Nu heeft mijn werkgever de brief op 23 januari aan mij overhandigd, terwijl deze brief gedateerd is op 15 januari 2017.

Ik heb geweigerd om te tekenen dat ik hem 15 januari zou hebben ontvangen en heb hem gezegd dat ik alleen teken, indien hij op het a4'tje waar hij mijn handtekening op wil, ook moet vermelden dat hij mij de brief op 23 januari 2017 heeft overhandigd.

Het a4'tje bestaat slechts uit één (1) zin, namelijk het volgende met een ondertekening, hierbij is niet mijn volledige naam in opgenomen en geen plaats en datum van ondertekening,

''Hierbij bevestig ik de tewerkstelling en aanzeggingsbrief opgesteld op 15 januari 2017 op 23 januari 2017 in ontvangst heb genomen''

Nu is mijn vraag, heb ik nu recht op een maandsalaris en is de bevestigingsbrief die ik heb ondertekent rechtsgeldig?

De aanzegging of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd wordt, dient uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst door de werknemer te zijn ontvangen. Het wordt mij niet precies duidelijk wanneer de arbeidsovereenkomst zou eindigen. Als de arbeidsovereenkomst eindigt per 1 februari, dan heeft u recht op schadevergoeding over de periode van 1 januari tot 23 januari. Het gaat namelijk pro rato dat uw werkgever te laat is met aanzeggen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De arbeidsovereenkomst voor den duur van 6 maanden is tot en met 14 februari 2017.

De brief is mij pas 23 januari 2017 overhandigd. De volgende dag werd van mij verwacht, dat ik op het arbeidscontract erbij zou vermelden dat ik de aanzeggingsbrief van d.d. 15 januari 2017 zou hebben ontvangen. Ik weigerde dit, waarop er vervolgens een a4'tje met slechts de volgende zin: ''Hierbij bevestig ik de tewerkstelling en aanzeggingsbrief opgesteld op 15 januari 2017 op 23 januari 2017 in ontvangst heb genomen''

Dit heb ik vervolgens ondertekent, de brief bestaat echt slechts uit de vorige zin, zonder plaats en datum van ondertekening, een onvolledige naam en er staat ook niet bij vermeld hoe ik deze brief in ontvangst heb genomen, door wie deze brief is opgemaakt en ook niet waar de aanzeggingsbrief kort samengevat over ging.

Is het dan niet zo, dat de brief onvolledig is en daarmee niet rechtsgeldig is als bewijsmiddel? Ondanks dat het is ondertekent?


Reactie van de vraagsteller

.


Ondanks dat de brief erg onvolledig is, is het duidelijk dat u op 23 januari schriftelijk kenbaar is gemaakt dat het contract niet verlengd zou worden. Dit is voldoende als bewijsmiddel. Dit betekent dat de aanzegging heeft plaatsgevonden op 23 februari, 9 dagen te laat. U hebt recht op een schadevergoeding van 9 dagen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor uw antwoord.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag