Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Onlangs ben ik betrokken geweest bij een verkeersongeval. Tijdens het oversteken van de weg naast een rotonde ben ik als voetganger aangereden door een automobilist. Volgens de verzekeraar ben ik zelf de "schuldige". Er is een VOA onderzoek gedaan, maar ik begrijp dat er waarschijnlijk geen rapport komt, omdat de politie ook van mening is dat de bestuurder niet aansprakelijk is.
Ik kan echter nergens de verkeersregels bij een rotonde achterhalen.

Om een beeld te geven. Ik stak de weg over bij een oversteekplaats met kanalisatiestreepjes, dus geen zebrapad, dat een meter of 4 naast de rotonde ligt. De bestuurder draaide vanaf de rotonde naar rechts en heeft mij over het hoofd gezien.

Ik lees op internet allemaal "halve of niet officiele regels".

Is er jurisprudentie bekend waarin een uitspraak is gedaan over het wel of niet hebben van voorrang van de voetganger?

Misschien dat ik dan antwoorden kan vinden op de volgende vragen:

Geldt bij een rotonde de regel : rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor?

Hoeveel meter mag de oversteekplaats (geen zebrapad maar kanalisatiestreepjes) van de rotonde verwijderd liggen, waarbij het nog geldt als dezelfde weg. Na hoeveel meter wordt het verkeerstechnisch een kruising?

Na hoeveel meter van de rotonde geldt "de voetganger van opzij benaderen", in plaats van "in het gezicht benaderen".

Is er een officiele instantie waar ik de verkeersregels kan terugvinden?

Misschien ben ik bij u niet aan het goede adres, maar het is een poging...

Alvast bedankt voor uw reactie.

U bent als voetganger aangereden door een auto. 185 wvw is van toepassing. Tenzij er sprake is van overmacht is de automobilist in ieder geval voor 50% aansprakelijk. Graag zou ik telefonisch met u van gedachten wisselen over deze zaak. Indien u letselschade heeft opgelopen kan ik uw zaak ook in behandeling nemen. Ons kantoor heeft het Keurmerk Letselschade en werkt kosteloos.

Beoordeel dit antwoord:

Op de eerste plaat wens ik u een volledig en voorspoedig herstel toe.
Ten aanzien van uw vragen
Bij een rotonde is meestal bepaald wie voorrang heeft en zie je dit ook door middel van haaientanden en borden aangegeven. Als dat bij de rotonde waar u aangereden bent niet het geval is dan gelden de algemene verkeersregels en heeft de voetganger in het algemeen voorrang.
Voor zover mij bekend zijn er geen regels gesteld hoe ver een oversteekplaats van een rotonde moet liggen en ook niet over de voetganger van opzij benaderen.
De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) vormt de basis voor alle verkeersregels. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv) Als er verschil van mening blijft bestaan over de uitleg dan is het uiteindelijk de rechter die beslist hoe een regel in een bepaalde situatie moet worden uitgelegd.
Maar ik deel de mening van mevrouw Zikken Germs. In de rechtspraak is er sinds jaren een steeds zwaardere bescherming van de voetganger. In de praktijk betekent dit dat de automobililst bijna altijd minimaal 50 % aansprakelijk is zelfs als de automobilist niets te verwijten valt. Zeker als uw schade van enige omvang is dan zou ik het er zeker niet bij laten zitten. Ik heb ervaring met verkeer en letselzaken en behandel deze op basis van no cure no pay. U betaalt dan alleen voor de kosten van rechtsbijstand als er een schadevergoeding wordt betaald.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag