Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Onderstaande vraag kreeg ik van mijn collega. Zelf ben ik "verantwoordelijk" voor de AVG, maar ook ik weet niet alle vragen en kon hierover niets op internet.
Voor projecten moeten wij een PvA maken (plan van aanpak). Deze zijn we verplicht te uploaden in een databes. Dit is een nationale database waarin al het archeologisch veldwerk wordt opgeslagen en dat geraadpleegd kan worden. In het PvA staan namen met telefoonnummers en adressen. Mag dit zo geupload worden naar een openbare site? Is er een verschil tussen persoonlijke gegevens (privé adres en telefoonnr) en bedrijfsmatige data (werkmobiel en werkadres)? In principe staan er namelijk alleen werkgerelateerde gegevens in en geen priveadressen/telnrs. De mensen zijn echter niet gevraagd of we hun (werk)gegevens openbaar mogen maken.
Ik hoor het graag,

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn. Het maakt hierbij niet uit of deze persoonsgegevens zakelijk of prive gebruikt worden. Voor de publicatie van deze gegevens op een openbaar toegankelijke website heeft u de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen nodig. Die toestemming kan ook voortvloeien uit het feit dat de gemaakte afspraken in een contract moeten worden uitgevoerd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag