Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Nieuwe schutting huurwoning, buren willen niet mee betalen in de kosten.

Wij willen graag onze schutting vervangen wat ook echt nodig is. Nu heeft de buurman al een paar keer aangegeven dat het mijn schutting is aan de rechterkant. Terwijl die kant ook aan zijn tuin tuin grenst. Volgens hem werk het zo, elke rechterkant van elke huis heeft zijn eigen schutting die hij is verantwoordelijk voor zijn rechterkant, en niet voor de linkerkant wat dus mijn kant is.

Naar mijn idee ben je beide verantwoordelijk oor beide kanten.
Nu wilt hij niet mee betalen. Wat zijn mijn rechten daarin? Voor mij als alleenstaande is het een behoorlijke uitgave wat ik graag wil delen omdat hij er ook plezier van heeft!

Als de schutting op de erfgrens staat dan is deze eigendom van beide buren; als de schutting volledig op uw eigen perceel staat dan is deze schutting volledig van u en als de schutting volledig op het erf van uw buren staat dan is deze schutting van uw buurman. Slechts de gene die eigenaar zijn van de schutting zullen ook behoeven mee te betalen aan vervanging daarvan. Het zou derhlale kunnen wat uw buurman zegt dat de schutting rechts volledig op uw perceel staat en dat de schutting links volledig op het buurperceel staat. Als de huidige schutting volledig op uw perceel staat, neemt dat niet weg dat u er in overleg met uw buurman voor kunt kiezen de nieuwe schutting op de erfgrens te plaatsen; beiden zullen van de schutting moeten betalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag