Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Niet-uitgekeerd kindsdeel nalaten aan ander?

Mijn vader is lang geleden al overleden en mijn (zijn tweede vrouw na overlijden eerste echtgenoot) moeder als langst levende heeft volledige volmacht over de erfenis. Daar is toen voor getekend door alle kinderen. Nu is een paar jaar geleden mijn 1/2 broer overleden, alleenstaand en geen kinderen. Nu blijkt, aldus wat zij (1/2 zuster) zegt, dat zij erfgenaam is van hem en dat zij ( zijn volle zus, mijn 1/2 zuster) recht heeft op zijn erfdeel wanneer dat , ooit, wordt uitgekeerd. Dit zou zijn vastgelegd in het testament van mijn 1/2 broer dat alleen zij erfgename is. Omdat ik een halfbroer ben, is dit testament mij nooit laten lezen. Je snapt, de verhoudingen zijn niet zo best. Onlangs moest een vakantie huis in het buitenland opnieuw op naam worden gezet en toen kwam dit aan het licht dat zij, in verhouding, een dubbel zo groot aandeel had laten vastleggen door de notaris aldaar, zijnde het kindsdeel van haar overleden broer, waarvan zij de enige erfgenaam van zou zijn geweest. Dit bleek pas toen de definitieve papieren werden teruggestuurd naar alle anderen. Dit was bij niemand anders bekend. Mijn vraag is het volgende: kan je een nog niet uitgekeerd kindsdeel nalaten aan een ander of gaat dit deel "retour" naar het vermogen van de langst levende?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag