Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Momenteel werk ik als uitzendkracht en mijn contract loopt 9 mei af. Nu heeft mijn directeur vorige maand mondeling een jaarcontract toegezegd en zou ik in dienst komen van het bedrijf zelf (ipv uitzendkracht). Nu is er een discussie ontstaan tussen de directeur en P&O over het feit dat mijn directeur toezeggingen doet over aanstellingen waar P&O het niet mee eens is. Toen deze discussie ontstond heeft mijn directeur mij meerdere malen verzekerd dat ik mij geen zorgen hoef te maken over het contract. Nu heb ik echter te horen gekregen dat de kans wel degelijk bestaat dat ik geen contract ga krijgen en sta ik dus per 9 mei op straat. Morgen (dinsdag 24 april) krijg ik hier uitsluitsel over. Heb ik ergens (financieel) recht op? Gezien de directeur een mondelinge toezegging heeft gedaan?

Ook een mondelinge toezegging kan tot gevolg hebben dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit zal met name het geval zijn als u met uw werkgever het mondeling eens bent geworden over de belangrijkste essentialia van de arbeidsovereenkomst, zoals de functie, de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, de duur van de overeenkomst en hoogte van het salaris.

De vraag of in uw geval een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen kan ik niet beantwoorden aan de hand van hetgeen u heeft geschreven. Een en ander is afhankelijk van de inhoud van de gesprekken die u met uw leidinggevende heeft gevoerd. Bovendien moet u de inhoud van deze gesprekken kunnen bewijzen. Indien er geen schriftelijk bewijs voorhanden is, resteert voor u enkel de mogelijkheid om uw stellingen door middel van getuigenbewijs te onderbouwen, waarbij van belang is dat uw verklaring onvoldoende is. Er zal dus minimaal nog een getuige moeten zijn die uw verhaal kan bevestigen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Er zouden verder geen veranderingen plaatsvinden qua functie e.d. en het contract zou voor een jaar zijn. Helaas heb ik geen getuigen die aanwezig waren bij de daadwerkelijke mondelinge toezeggingen. Mijn collega's zijn er wel van op de hoogte en in een e-mail die de directeur naar de afdeling stuurde bevatte 'alles wat is toegezegd wordt gehonoreerd' waarin hij indirect doelde op zijn toezegging naar mij toe. Ik vrees dat ik niet genoeg bewijs heb om verder actie te ondernemen mocht ik morgen te horen krijgen dat het contract niet gegeven gaat worden.
Nogmaals, vriendelijk bedankt voor uw antwoord!


in principe is een mondelinge toezegging rechtsgeldig je zit alleen met de bewijs last. tip: zet het de volgende keer op papier of laat het per mail aan je bevestigen.
het is nu jou woord tegen de zijne .

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag