Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Momenteel heb ik een aanbod van een ander kantoor geaccepteerd. Dit betekent dat ik binnen 2 maanden een nieuwe werkgever heb!

Bij mijn huidige werkgever heb ik een studieschuld. Ik vraag mij echter af of en in hoeverre deze op mij verhaald kan worden. Ik heb namelijk nooit een studieovereenkkmst getekend waarin bedragen genoemd staan of 'afschrijvingspercentages'. In mijn contract wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die mede van toepassing zijn. Hierin staat kort gezegd dat door werkgever als voorwaarde voor het vergoeden van studiekosten zal worden gesteld dat werknemer een door werkgever opgestelde studieovereenkkmst ondertekent.

Een dergelijke studieovereenkomst heb ik nimmer gezien of getekend.

Ben ik verplicht om deze studiekosten (3500-4000) terug te betalen? En als zij mij verplichten om de kosten terug te betalen, wat is dan de procedure? Moet ik dan een advocaat nemen?

Wanneer er niets is vastgelegd, dan zal het voor uw werkgever lastig worden om de studieschuld op u te verhalen. Mocht u daar toch op worden aangesproken, dan lijkt het zeker zaak om een advocaat naar uw positie te laten kijken. Daar kan ik u desgewenst bij helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Er kan pas sprake zijn van een studieschuld als uw werkgever de kosten van de studie aan u heeft geleend. Van een geldlening kan pas sprake zijn als dat overeen is gekomen. Het is aan uw werkgever om te bewijzen dat zij u een studielening heeft verstrekt en dat u die heeft aanvaard.

Daarnaast is er vaste rechtspraak die erop neerkomt dat uw werkgever niet van u kan eisen de gehele studielening bij afloop va het dienstverband te moeten terug betalen als uw werkgever hiervan zelf door het uitvoeren van uw werkzaamheden heeft geprofiteerd.

Als uw werkgever probeert de studieschuld bij u terug te halen is het verstandig advies in te winnen. Ik help u graag.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag