Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Mijne heren, dames,
Ik heb met een klant een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst.
Diezelfde klant weigert momenteel zijn facturen te betalen, ondanks de getekende orderopdrachten en acceptatie van de geleverde diensten en goederen. Geen reclamaties dus.
In de geheimhoudingsovereenkomst staat niets over het feit dat geheimhouding niet meer van toepassing zou zijn indien een van de partijen niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Kan ik door zijn houding en of het in gebreken blijven, een schrijven naar hem doen dat onze geheimhouding niet langer stand houd doordat hij in gebreken blijft (niet betalen van facturen)?
Er is ondertussen gebleken dat hij dit niet alleen bij ons doet maar ook bij andere partijen (ruim 10 partijen).
Vertrouwend spoedig van u te mogen vernemen.
Met vriendelijke groet,

Geachte,

U wilt graag dat uw wederpartij de overeenkomst nakomt (dus betaalt). De overeenkomst is tot stand gekomen en blijft in stand, inclusief geheimhoudingsclausule en bijbehorend boetebeding. Ik adviseer u dus uw geld op te vorderen middels een ingebrekestellingsbrief, waarin u aangeeft dat de wederpartij binnen twee weken moet nakomen (en dus betalen). Indien uw wederpartij niet nakomt, kunt u na deze twee weken een incassobureau inschakelen.

Kortom, het geheimhoudingsbeding blijft in stand. Wat staat er in het geheimhoudingsbeding? Staat daar specifiek in dat u geen incassobureau zou mogen inschakelen omdat dat een schending van het geheimhoudingsbeding zou zijn?

Beoordeel dit antwoord:

Zolang de overeenkomst van kracht blijf, is ook de geheimhoudingsclausule van kracht. Er dient nu eerst een aangetekende brief uit te gaan, waarin de wederpartij in gebreke wordt gesteld en gesommeerd om de openstaande facturen binnen twee weken te betalen, bij gebreke waarvan u de overeenkomst kunt ontbinden, waarmee ook de geheimhoudingsclausule komt te vervallen.

Als er nog meer gedupeerde zijn kunt u ook overwegen om krachten te bundelen en het faillissement van de wederpartij aan te vragen.

Ik ben advocaat en graag bereid u in deze kwestie verder te adviseren en zonodig bij te staan. Desgewenst kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos contact met mij opnemen voor verder overleg.

Beoordeel dit antwoord:

Als ik het goed begrijp, is sprake van aparte overeenkomsten. In principe kunt u dan niet onder de geheimhoudingsovereenkomst uit. Uiteraard kunt u wel de wederpartij in gebreke (laten) stellen en sommeren tot betaling binnen x dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is wederpartij in verzuim.
Een geheimhoudingsovereenkomst mag u overigens niet beletten om juridische hulp in te schakelen om facturen betaald te krijgen.
Verder is dreigen met een faillissementsaanvraag vaak ook een goede optie. Deze doorzetten is niet altijd verstandig trouwens, omdat schuldeisers meestal maar zeer weinig geld terug zien.
Neem gerust even vrijblijvend contact met me op hierover. Ik help u hier graag bij.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag