Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mijn zoon heeft op eigen terrein van zijn werkgever waar hij werkte via uitzensbureau een bakwagen moeten verzetten. Hij heeft geen rijbewijs,
Helaas schade gereden waarvoor er nu een schadeclaim ligt van €3567,08 die wij volgens hun moeten betalen.

Zijn wij hiervoor verzekerd? Is de werkgever aansprakelijk/verantwoordelijk?

Hoe moet ik dit aanpakken?

Een rechter is over het algemeen terughoudend met het aannemen van aansprakelijkheid van een werknemer. Voor het aannemen van aansprakelijkheid van de werknemer is in beginsel vereist dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Graag zou ik verder met u spreken over deze kwestie.

Beoordeel dit antwoord:

Als een werknemer tijdens zijn werk schade toebrengt aan de werkgever, dan is de werknemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet (artikel 7:661 BW).

Omdat de werkgever uw zoon had opgedragen om de bakwagen te verzetten (zonder rijbewijs) ga ik er vanuit dat de verantwoordelijkheid volledig bij de werkgever ligt. Van bewuste roekeloosheid of opzet lijkt mij geen sprake.

Ik adviseer uw zoon om de schade niet te vergoeden en aan de werkgever aan te geven dat uw zoon niet aansprakelijk is.

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Dan is het aan te raden om de rechtsbijstandsverzekering in te schakelen. Zij kunnen dan namens uw zoon de schadeclaim afwijzen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag