Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, omdat ik twee keer te laat was. Hoe kan ik mij verzetten hiertegen?

Als 2x te laat komen echt de enige reden voor het ontslag op staande voet is, heeft u nog een behoorlijke kans dat de rechter het ontslag op staande voet te heftig zal vinden. Ik adviseer u een aangetekende brief naar uw werkgever te sturen waarin u de nietigheid van het ontslag inroept en u zich beschikbaar verklaart de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten. Als alternatief kunt u ervoor kiezen schadevergoeding bij uw werkgever te vorderen omdat het ontslag onterecht is en uw werkgever de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag