Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft mij gedetacheerd bij een andere werkgever. Tijdens het verrichten van werkzaamheden heb ik een ongeval gehad. Hierdoor was ik genoodzaakt mij in het ziekenhuis te laten behandelen. De totale kosten van deze behandeling is € 367,83. Dit bedrag moet worden betaald van mijn eigen risico daar ik nog geen kosten heb gehad. Ik heb de kosten van € 367,83 geclaimd bij mijn werkgever. Mijn werkgever weigert deze te betalen.
Vraag: Moet de werkgever deze kosten betalen of moet ik deze zelf betalen?

Wat vervelend dat u letsel heeft opgelopen. Ik hoop dat u snel en volledig hersteld. Uw werkgever is aansprakelijk voor letselschade als u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden letsel oploopt ook bij een bedrijf waar u gedetacheerd bent tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (dan wel aantoont dat de schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf is veroorzaakt).
Naast de medische kosten kunt u ook alle andere letselschade claimen bij uw werkgever als deze niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Beoordeel dit antwoord:

Allereerst wil ik u heel veel sterkte toewensen en hoop dat u goed bent hersteld.

Ik ben benieuwd waarom uw werkgever de kosten niet wilt vergoeden. Als er sprake is van een bedrijfsongeval moet uw werkgever namelijk deze kosten vergoeden (conform artikel 7:658 BW), tenzij hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen of als u zich bewust roekeloos heeft gedragen (dit laatste komt bijna nooit voor).

In veel gevallen is dus de werkgever aansprakelijk en zal hij de kosten moeten vergoeden.

Mocht u mijn verdere hulp wensen, dan kunt u uiteraard direct contact met mij opnemen. In het andere geval wens ik u heel veel succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag