Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn werkgever heeft mij een overplaatsing aangeboden wegens onenigheid binnen mijn huidige project.
Ik heb een vast contract en waardeer de overplaatsing, echter ga ik er op reisafstand behoorlijk op achteruit en betreft het een project waar ik absoluut niet op wens te werken, daarbij wil ik liever mijn werkgever verlaten aangezien zij er de voorkeur aan geven zaken onder de tafel en achter gesloten deuren af te handelen.
Ik wil daarom om een VSO vragen. Vooruitzicht is dat ik heel snel een nieuwe baan heb (reeds in contact hierover, ziet er zeer gunstig uit), toch wil ik de VSO voor de zekerheid achter de hand hebben.

Vraag: mag mijn werkgever mij een VSO weigeren en op basis waarvan? Wat zijn bijv. evt. nadelen voor een werkgever, van een VSO?

ik zou meer achtergronden moeten kennen om u beter te kunnen adviseren maar ik begrijp dat u de overplaatsing kunt weigeren. Dat zou ik dan kenbaar maken en in gesprek gaan over een vso.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor de reactie.
Overplaatsing is nog niet concreet, er is nog geen aanbod gedaan, enkel uitgesproken dat men dit graag wil doen omdat ik intern een zeer goede naam heb.
Ik zelf wil het niet en daarom een VSO vragen.
Wat als zij deze weigeren, zit hier voordeel voor hen in en kan ik een VSO "eisen"?


U kunt aangeven dat u geen gebruik wil maken van het aanbod. Als zij dan van u af willen kunt aandringen op een vertrekregeling via een vso.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag