Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mijn vrouw is aangereden op haar scooter, de persoon die haar aanreed met de auto ging door een rood stoplicht. Politie was snel ter plaatse en hebben een rapport gemaakt. Getuige hebben aangegeven dat mevrouw met de auto door rood ging.

Nu is mijn vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis geweest, en moet ze naar de doktor voor onderzoeken. Ook is haar telefoon beschadigd.

Kunnen wij hier iets aan doen?

Jullie kunnen hier zeker iets aan doen. Op grond van artikel 68 lid 1, onder c, RVV was de automobilist verplicht om te stoppen. Nu het hier om twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers gaat dient uw vrouw de aansprakelijkstelling te baseren op artikel 6:162 BW. Dan geldt in principe de hoofdregel van artikel 150 Rv. Uw vrouw zal moeten aantonen dat de automobilist een rood verkeerslicht heeft genegeerd. Maar dat moet wel lukken gelet op uw verhaal. Er is namelijk een getuige en de politie heeft hier een proces-verbaal of een mutatierapport opgemaakt.

Op grond van artikel 6 lid 1 WAM is het voor uw vrouw mogelijk om haar schade rechtstreeks te verhalen op de WAM-verzekeraar van de bij het ongeval betrokken auto. Uw vrouw kan zich laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Dit kan kosteloos. Want de kosten van juridische bijstand komen op grond van artikel 6:96 lid 2, onder b, BW voor vergoeding in aanmerking. Mocht uw vrouw mijn hulp kunnen gebruiken dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik lees in uw bericht dat uw vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd en verder onderzoek zal plaatsvinden. Ik wil uw vrouw allereerst van harte beterschap wensen. Ik hoop dat zij snel zal herstellen. Helaas brengt het ongeval kosten voor u mee (waaronder het eigen risico van de zorgverzekeraar) en om die reden is het zaak te laten uitzoeken of u de schade vergoed kunt krijgen van de verzekeringsmaatschappij van de auto. Ik behartig al 26 jaar de belangen van slachtoffers in soortgelijke zaken. Ik kan uw zaak in behandeling nemen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. U kunt gerust contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag