Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


mijn vriendin haar ex heeft het vaderschap afgestaan van zijn dochtertje . en ik ben de vriend van zijn ex . nu is de vraag als mijn vriendin iets overkomt kan ik dan het kind bij mij houden want het kind wil zelfs haar echte papa niet meer zien , en ziet mij als vader ze is 8 jaar

Om toekomstige problemen, in geval van overlijden van uw vriendin, te voorkomen, kunt u haar dochtertje beter erkennen of adopteren. Voor adoptie is wel 3 aaneengesloten jaren samenleving met uw vriendin vereist. Echter, indien u niet erkent noch adopteert, heeft het kind wel recht op omgang met u indien er een nauwe persoonlijke betrekking tussen u en haar bestaat. Een dergelijke nauwe persoonlijke betrekking kan wel aanwezig worden geacht, wanneer haar echte vader zijn vaderschap heeft ontkend; het kind u als vader ziet; u voert een gezamelijke huishouding met de moeder van het kind.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag