Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


mijn vriend en zijn exvrouw (samenlevingscontract, niet gehuwd of geregistreerd partnerschap) hebben een koophuis (50-50 op beider naam). Dit staat te koop aangezien zij er beide niet willen/kunnen blijven wonen. Vlak na haar vertrek (zij is dus weggegaan, bewoont nu een huurflat) zijn wij elkaar tegengekomen en door omstandigheden ben ik snel bij mijn vriend ingetrokken. We wonen nu ook officieel samen, ik sta bij hem ingeschreven (zijn ex laat zich per 1juni uitschrijven bij hem).
Mijn vriend en zijn ex hebben een eerste mediation gesprek gehad (er is ook een kind in het spel). Daar vertelde de mediator dat ex kan stoppen met bijdragen aan hun gezamenlijke hypotheek. "Ik woon nu natuurlijk bij hem in". Ze vertelde dat ex enkel het eigenaren deel van de WOZ hoefde te betalen. Dat ik en mijn vriend de andere kosten dus verder samen moeten dragen.

Mijn vraag is dan ook, is dat zo? Hoeft zij niet meer te betalen? Waarom dan dat deel van de WOZ wel? En hoe zit het met de levensverzekeringen die aan de hypotheek gekoppeld zijn? Betekent dit dat ik eigenlijk dus "haar levensverzekering" moet gaan bijdragen?

Ter info, ik heb zelf ook een andere kant, ook een inmiddels ex, ook een koophuis wat te koop gezet gaat worden. Ik was wel getrouwd en ben via mediation gescheiden. Ik draag de helft van de hypotheek en vaste lasten van het huis bij. Mijn ex draagt de verbruikerskosten. Daarnaast hebben wij ook een kind met een daarbij behorende alimentatieregeling. Partneralimentatie ga ik betalen nadat ons huis is verkocht.

Ik zoek antwoord op bovenstaande vragen zodat ik mijn vriend kan bijstaan, eerlijk gezegd kan ik het niet zo goed op bijv Google vinden.

Uw vriend en zijn ex-partner zijn beiden aansprakelijk voor de hypotheek en dienen dan ook beiden de helft van de lasten te betalen. Dat is het uitgangspunt. Het kan zo zijn dat in het samenlevingscontract andere afspraken zijn gemaakt. Anderzijds kan de ex-partner van uw vriend een gebruiksvergoeding vorderen omdat hij alleen gebruik maakt van de woning. Hij maakt gebruik van een goed dat ook van haar is. Vaak wordt de gebruiksvergoeding vastgesteld op de helft van de woonlasten, waardoor de persoon die in de woning blijft wonen de gehele woonlasten betaalt.

Indien er op de hypotheek wordt afgelost, dan wel indien er sprake is van een levensverzekering, dient die aflossing of opbouw waarde na beƫindiging van de relatie geheel ten goede te komen aan degene die aflost of premie betaalt. Een en ander is echter wel wederom afhankelijk van de inhoud van het samenlevingscontract.

Het is van belang dat uw partner zich wendt tot een advocaat.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw snelle reactie, dat zou dus betekenen dat deze mediator foutieve informatie verstrekt? of in ieder geval hele kort door de bocht info verstrekt, want over een gebruiksvergoeding die ex eventueel kan vragen heeft zij het niet gehad, verwijst u hem (ons) daarom naar een advocaat? Ze hebben in eerste instantie juist voor een mediation traject gekozen omdat het allemaal niet zo ingewikkeld leek

Het samenlevingscontract is voor zover ik dat weet totaal standaard, geen bijzondere clausules...

De hypotheek is aflossingsvrij, met daaraan gekoppeld de levensverzekeringen en beleggingspolissen voor het huis. Zij betaalden en betalen deze nu nog samen. Mocht zij stoppen met betalen, waardoor ik een deel moet gaan meebetalen (mijn vriend kan dit huis niet alleen dragen), dan betekent het dus dat ik dan inderdaad ook recht heb op een deel van de opgebouwde waarde (zij 50-50 tot aan de premiebetaaldatum en daarna ik een deel en mijn vriend een deel), lees ik dat dus goed uit uw antwoord? (wordt heel ingewikkeld, maar ik wil het qua basis even snappen.
Daarnaast maakt het blijkbaar voor hun situatie niet uit dat ik zelf aan mijn kant ook nog aan een koophuis met hypotheek die ik betaal vastzit?
Dank u voor uw aanvulling


Graag gedaan.

Een mediator is een conflictbemiddelaar. Onder begeleiding van een mediator proberen mensen tot een oplossing te komen. Deze oplossing hoeft niet altijd juridisch juist te zijn. In principe kan iedereen zich een mediator noemen. Het is dus belangrijk dat de mediator geregistreerd is.

Een mediator staat twee mensen bij en heeft dus een geheel andere rol dan een advocaat. Ik zeg dus niet dat de informatie van de mediator onjuist is. Een advocaat kijkt echter alleen naar de belangen van uw partner. Daarom heb ik geadviseerd contact op te nemen met een advocaat. Deze advocaat kan uw partner aangeven hoe het wettelijk zit en wat zijn rechten zijn. Als hij vervolgens andere keuzes maakt bij de mediator, omdat die afspraken bijvoorbeeld ook redelijk zijn of om te zorgen dat er sprake blijft van een goede verstandhouding (belangrijk omdat ze een kind hebben), heeft hij daar zelf voor gekozen. Maar dan weet hij tenminste wel wat zijn rechten zijn.

T.a.v. van de polissen geeft u het juist weer. U zou zo'n polis eigenlijk moeten vergelijken met een spaarrekening. Wat u er op spaart, is/blijft van u. Of de waarde 50-50 wordt verdeeld is afhankelijk van de inhoud van het samenlevingscontract. In principe is het zo met samenwoners dat zij recht hebben op het deel dat zij hebben gespaard. Dus als zij maandelijks 100 euro heeft betaald en uw partner 200 euro, heeft zij recht op 1/3 (100/ (100+200)) deel van de waarde van de polis en hij op 2/3 deel. In een samenlevingscontract wordt echter vaak overeengekomen dat de waarde van een dergelijke polis gelijkelijk wordt gedeeld. Voor u is dit dus echter wel van belang.

Succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag