Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


mijn vraag is:
mag een werkgever loon onthouden?
ik heb vorig jaar in aug/sept./okt./nov.2011 gewerkt en tot op dit moment nog steeds geen loon ontvangen.

Nee, dat mag in prinicpe niet. Als u werkt, dient u hiervoor loon te ontvangen. Ik neem tenminste aan dat u hierover afspraken heeft gemaakt voordat u uw werk ging uitvoeren. Slechts in heel bijzondere gevallen mag het loon (tijdelijk) stop gezet worden. Ik raad u aan om uw werkgever te sommeren het loon te betalen als u dat niet al gedaan heeft. Anders wordt het wellicht tijd om hardere maatregelen te nemen, afhankelijk van de achtergrond van de situatie.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

snelle reactie dank je!!


Reactie van de vraagsteller

achtergrond van de situatie:
werk sinds 2007 in de horeca bij een hockeyclub. Desbetreffende hockeyclub is gefuseerd met een andere hockeyclub sinds vorig jaar juli 2011. Door de nieuwe exploitant werd ik overgenomen (wat volgens mij ook moet volgens de wet)maar ik moest me gaan inschrijven bij een payrolling. Dit heb ik geweigerd om dat het payroll bedrijf mijn nieuwe werkgever werd en ik daar totaal geen vertrouwen in heb.Heb wel begrepen inmiddels dat veel horeca bedrijven met payrolling werken maar vaak zijn dit jonge mensen of studenten waarvoor het niet uitmaakt wie hun werkgever is.Mijn leeftijd is 61 jaar. Als ik mijn salaris zou willen ontvangen moest ik gaan tekenen bij de payrolling. Tevens ben ik vanaf maart jl.( aanvang seizoen hockey 2012) niet meer in geroosterd.Volgens mij mag dat ook zo maar niet daar ik in het verleden gemiddeld 14 uur werkte per weekend tijdens het seizoen.


ik concludeer dat u hier een hele sterke zaak heeft.
u kunt uw loon opeisen daar de werkgever ingebreken te stellen tevens door betaling van uw loon aangezien ik hieruit concludeer dat het om een vast dienstverband gaat van gemiddeld 14 uur per week .
ik adviseer u juridische hulp te zoeken bij een adviseur of een advocaat

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op bovenstaande antwoorden merk ik op dat in de ingebrekestelling tevens de wettelijke rente en de wettelijke verhoging ( maximaal 50% van de hoofdsom inclusief de weetelijke verhoging) moet worden asngezegd. Voorts moet ern duidelijke termijn worden gesteld wasrbinnen je betaald wenst te zijn. Indien de werkgever ondanks die ingebrekestelling niet tijdig alsnog tijdig betaalt, dan is hij in verzuim en is het raadzaam om bij de kantonrechter een loonvorderingsprocedure te starten. Graag ben ik je daarbij van dienst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag