Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Mijn vennootschap leent aan privė persoon een aanzienlijk bedrag.
Er werd geen contract opgesteld enkel werd de vermelding lening gemaakt bij de overschrijving.
Privė persoon zegt nu dat hij nooit een lening gekregen heeft en wil dit bedrag dan ook niet terugbetalen.
Is er een mogelijkheid dit geld alsnog terug te krijgen?

Ja de vermelding lening bij de overschrijving en de acceptie van dit geld maken dat er een overeenkomst van geldlening is overeengekomen tussen partijen. Als er geen afspraken over terugbetaling zijn gemaakt is het geld direct weer opeisbaar. U zou kunnen overwegen de geldlening op papier te zetten met daaraan gekoppeld een rentepercentage, een terugbetalingsregeling en acties bij niet nakoming.

Beoordeel dit antwoord:

Er is bewijs van de lening en de acceptatie daarvan. Daarom kunt u een aangetekende brief (laten) sturen met een sommatie om het geld binnen 8 dagen terug te betalen / met een voorstel tot aflossing en rentevergoeding te komen. Daarbij kunt u tevens vermelden dat u bij gebreke daarvan rechtsmaatregelen zult laten nemen via een jurist en dat u aanspraak maakt op de wettelijke / overeengekomen rente en vergoeding van uw kosten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag